do you still remember me? i used to be your world. your life revolves around me; i am your day and your night that you can’t live without. do you still remember me? i am the one who listens to your nonsense stories.¬†you spent your day with me, and you wasted your time just to […]

I HATE YOU FOR MAKING ME FEEL BAD. I HATE YOU FOR MAKING ME FEEL ALONE. MY HEART WANTS TO SCREAM EVERY TIME I SEE YOU, BUT I WANT TO LEAVE THIS WORLD FOR SEEING YOU WITH ANOTHER GIRL. I THOUGHT THIS WAS JUST A RISING ACTION FROM A TYPICAL MOVIE, FROM A USUAL PLOT […]

Pinili ko ang mapag-isa sa gitna ng pighati nararamdaman ko Dahil sa tingin ko, iyon ang tama. Pinili ko na tumahimik sa gitna ng sumisigaw kong puso Dahil sa tingin ko, iyon ang dapat. Pinili ko na iwasan lahat ng bagay na nagpapaalala sayo sa bawat araw ko Dahil sa tingin ko, iyon ang pinakamadaling […]

i was dumbfounded, somehow saddened, when i heard the news. sudden flashbacks hit my mind, and it seems like i was diverted to nirvana. in a world where everything is fine, in a world where laughter is legitimate, in a world where the two souls endure the delight. i saw you and I. we exist […]

I don’t know what I did But it seems like I was messed up. I was dizzy and out of mind. Words are flying inside my head, They want to run and escape from there. So I decided to puke the unsaid words But, it resisted to come out to the real world So I […]

Kolehiyo: Ang Aking Laban sa Unang Taon

“Teka! Sigurado ba ako sa course na kukuhanin ko?” “Pero bakit ako kinakabahan?” “Ay! Hindi. Kaya ko ‘to. Gusto ko ‘to eh.”   Ito ang mga salitang naglalaban sa aking isipan noong unang araw na tumapak ang mga paa ko sa institusyong kinabibilangan ko ngayon. Hindi ko maintindihan sa sarili ko kung bakit ako kinakabahan […]

Sinira ng Panahon

Sasapit na naman ang alas dos ng madaling araw Mananatili na namang bukas ang diwa ko na para bang bintanang winasak ng panahon. Parang tayo, OO parang ikaw at ako. Iniisip ko kung paano pinahina ng bawat oras at araw ang pagmamahalan na ito Ang mga oras na ikaw dapat ang kasama ko, na dapat […]