i was dumbfounded, somehow saddened, when i heard the news. sudden flashbacks hit my mind, and it seems like i was diverted to nirvana. in a world where everything is fine, in a world where laughter is legitimate, in a world where the two souls endure the delight. i saw you and I. we exist […]

I don’t know what I did But it seems like I was messed up. I was dizzy and out of mind. Words are flying inside my head, They want to run and escape from there. So I decided to puke the unsaid words But, it resisted to come out to the real world So I […]

Kolehiyo: Ang Aking Laban sa Unang Taon

“Teka! Sigurado ba ako sa course na kukuhanin ko?” “Pero bakit ako kinakabahan?” “Ay! Hindi. Kaya ko ‘to. Gusto ko ‘to eh.”   Ito ang mga salitang naglalaban sa aking isipan noong unang araw na tumapak ang mga paa ko sa institusyong kinabibilangan ko ngayon. Hindi ko maintindihan sa sarili ko kung bakit ako kinakabahan […]

Sinira ng Panahon

Sasapit na naman ang alas dos ng madaling araw Mananatili na namang bukas ang diwa ko na para bang bintanang winasak ng panahon. Parang tayo, OO parang ikaw at ako. Iniisip ko kung paano pinahina ng bawat oras at araw ang pagmamahalan na ito Ang mga oras na ikaw dapat ang kasama ko, na dapat […]

A Hero who Holds Chalk

In the middle of nowhere, my young mind starts to wonder. I became curious about the things that is happening around me. I am thinking about legions of vague things, and from that, I found myself dreaming. Upon closing my eyes, I end up asking myself, “What would I become? Where my heart belongs to?” […]

Bukas na Liham Para sa Gobyerno

Mahal kong mga namumuno, Nasubukan niyo na bang silipin ang kalagayan ng bansa? Naramdaman niyo na ba ang sakripisyo ng libu-libong mamamayang Pilipino? O kaya nama’y marinig ang kanilang hinaing? Siguro nga’y hindi niyo pa nararanasan ang lahat ng aking nabanggit dahil kayo ay nagpapakasasa sa loob ng inyong kinalalagyan. Ang ekonomiya’y unti-unting bumabagsak, ang […]

AS I LOOK AT THE MIRROR…

Reflection of a decent woman is looking directly to me Oh, she is! the girl who loves rain, and admires those stars An aesthetic art of our heavenly Father “Not good enough”, that’s how she percept herself No wonder why she doubted her own cleverness Eating clouds is her greatest dream, and her ego is […]