i just want you to know that whatever ending we might have, friends or lovers, you have this special place inside my heart. i am thanking you for being the reason why the butterflies in my stomach don’t want to fly away anymore. Advertisements

It’s been months since love’s flame inside my heart was blown up by the breath of pain. Many things passed, many things changed. There are ups, and there are downs. Upon reflecting on those hurtful situations, I realized that I changed for the better and that’s the most important thing happened. I used the power […]

Star-crossed Love Chronicle

The love that connects us is like a tragic movie But I cannot see the usual plot of the story My eyes are in sorrow as I watch the beginning My heart mourns as I witness the ending.   Climax is not as exhilarating as others say You gave me butterflies within a numbered day […]

Random Thoughts

wag ka sanang matakot kapag nakita mo ang itim na katauhan na bumabaon sa aking pagkatao. wag kang humakbang palayo. wag mo kong sasaktan. lapitan mo ‘ko. kahit hindi ko na kilala ang sarili ko. kahit nasa kalagitnaan ako ng pagtataka kung mundo ko pa ba ‘to. lapitan mo ‘ko. hawakan mo ang kamay ko […]

Random Thoughts

Nahulog ako sa patibong ng bawat letra at salita Na niluluwa ng isip mo patungo na puso ko At hahayaan mo na saksakin ako ng matatalim nitong pakay Dahil kaligayahan mo ang makita akong unti-unting nababasag. At kasabay ng paglabas ng mga likido sa mga mata ko Ay ang mga pantig na hindi alaala ang […]

isa kang malaking misteryo na kumatok sa buhay ko at biglang naglaho misteryo ka na dala ng isang malaking bulalakaw na imbis na bigyan ng kulay ang mundo ko ay mas pinili pang wasakin at pira-pirasuhin ang bawat parte nito.

Teka! Natatawa ako. Dapat ko ba talagang maramdaman ‘to? Kasi kasabay ng pagbuo mo sa puso ko ay ang unti-unti mong pagwasak dito. Teka! Ano bang dapat madama? Dapat bang masaya o tama bang itigil ko na? Teka! Bakit ang sakit na? Dapat ko pa bang ipagpatuloy ang paghalik ng papel at tinta kahit na […]